VUT FIT -Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

VUT FIT -Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

2020 / Doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D., MBA - proděkan pro vzdělávací činnost FIT VUT v Brně

„PhDr. Mgr. Dušan Kalášek se na Fakultě informačních technologií VUT v Brně velmi výrazně podílel na zavedení nových soft-skills předmětů, pro které připravil studijní materiály a sám v nich od jejich zavedení v roce 2009 vyučuje a za dobu trvání přednášek jimi prošlo dosud 1978 studentek a studentů…od roku 2014 připravil a organizuje projekt „Manažerská akademie VUT FIT, kde připravuje účastníky na budoucí povolání v manažerských a obchodních pozicích…Kromě toho se významným způsobem podílí na výuce v rámci programu ESF OP VK v předmětu Projektový manažer – PMA.Velmi si vážím této spolupráce …“

Město Dvůr Králové nad Labem

Město Dvůr Králové nad Labem

2018 / ing. Jan Jarolím - starosta města

„Přednášky a semináře Dušana Kaláška, z něhož vyzařuje životní zkušenost, množství energie, permanentní optimismus, jsou na vysoké úrovni a jejich absolventi oceňují kromě profesionality lektora, také jeho lidský a proaktivní přístup, časté využití praktických příkladů a okamžité reakce na dotazy či individuální požadavky ze strany účastníků seminářů.“

NEWTON College, a.s.

NEWTON College, a.s.

2017 / MUDr. Jan Mojžíš - rektor NEWTON College, a.s.

„S potěšením potvrzujeme, že PhDr. Mgr. Dušan Kalášek patří, na vysoké škole NEWTON College, mezi nejlépe hodnocené lektory. Jeho odborné znalosti a zejména mimořádná schopnost interakce se studenty z něj dělají mimořádně kvalitního vyučujícího.“

VUT FIT -Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

VUT FIT -Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

2014 / Doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D., MBA - proděkan pro vzdělávací činnost FIT VUT v Brně

„Mgr. Dušan Kalášek se na Fakultě informačních technologií VUT v Brně velmi výrazně podílel na zavedení nových soft-skills předmětů, pro které připravil studijní materiály a sám v nich od jejich zavedení v roce 2009 vyučuje….za dobu jejich trvání jimi prošlo zatím celkem 995 studentek a studentů. Velmi si vážím této spolupráce, s níž fakulta počítá ve stejné míře i do budoucna.“

VUT FIT -Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

VUT FIT -Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

2014 / Doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D., MBA - proděkan pro vzdělávací činnost FIT VUT v Brně

„Předměty jsou pravidelně otevírány v zimním i letním semestru pro řádné denní studenty fakulty v bakalářském studijním programu Informační technologie i v navazujícím magisterském studijním programu Informační technologie jako povinně volitelné a za dobu jejich trvání jimi prošlo zatím celkem 1235 studentek a studentů.“

Město Turnov

MěÚ v Turnově

2014 / ing. Jana Chlupová - personalistka

„Pan Kalášek lektoroval všechny školení na komunikační a prezentační dovednosti jak pro vedoucí odborů a zastupitele tak i pro řadové referenty. Celkem bylo proškoleno cca 70 osob v několika Klíčových aktivitách…Ve všech uvedených oblastech se lektor pohyboval velmi jistě s perfektní znalostí problematiky jak po teoretické, tak po praktické stránce. Musím hodnotit prezentaci pana magistra Kaláška jako profesionální na vysoké odborné úrovni, ale s lidským přístupem.“
 
ADP Employer Services Česká republika, a.s.

ADP Employer Services Česká republika a.s., odštěpný závod Plzeň

2014 / Jiřina Žižková - Senior Teamleiterin Payroll Managed Services

„Naše společnost opakovaně využívá služeb p. Mgr. Dušana Kaláška. Špičková kvalita a profesionalita realizovaných školení je pro nás zárukou, že finanční prostředky investované do vzdělávání našich zaměstnanců se mnohonásobně vrátí. Velmi pozitivně vnímáme široké znalosti didaktických metod, strategií a technik při výuce. Dále naši kolegové velmi oceňují příjemnou atmosféru školení, pružnost a ochotu kdykoli pomoci…“

GRS Ural

ГРС Урал» — совместное предприятие фирмы TOS VARNSDORF a.s.

2013 / Karel Andok - generální ředitel GRS Ural Jekatěrinburg Rusko (2020)

„Od začátku roku 2013 jsem absolvoval šest celodenních individuálních koučinků s Mgr. Dušanem Kaláškem a musím konstatovat, že každé společné sezení ve mě zanechalo mnoho pozitivního. Načerpané informace a doporučení jsem velmi snadno a především okamžitě začal aplikovat ve své manažerské práci…“

MAHLE Behr Ostrava, s.r.o.

Behr Ostrava s.r.o.

2013 / ing. Veronika Tkáčová - specialista pro rozvoj LZ

„S magistrem Dušanem Kaláškem spolupracujeme již od roku 2010 a to v rámci firemního vzdělávání v oblasti soft skills….Poskytované služby jsou vedeny profesionálním způsobem a to nejen z pohledu efektivity vzdělávacích metod, ale také z pohledu dobré organizace, vstřícného jednání či teoretických znalostí a praktických zkušeností lektora. Také je potřeba zmínit přátelskou atmosféru, která provází všechna školení.“
 
Svaz pekařů a cukrářů

Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v České republice

2012 / ing. Jaromír Dřízal - předseda svazu, projektový manažer

„…na našich seminářích přednášel v oblastech krizového managementu, osobnostního rozvoje, komunikace s problémovými typy osob, motivace lidí, verbální i neverbální komunikaci a dalších. Jeho přednášky byly vždy precizně připravené, dokázal je přizpůsobit specifické skupině účastníků, tzn., zda frekventanty byli majitelé firem, pracovníci vrcholového managementu nebo manažeři nižších stupňů řízení…Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vřele doporučuji využití jeho služeb.“

MěÚ Zábřeh

MěÚ Zábřeh

2012 / Bc. Ilona Vařeková - personální ředitelka

“ … pan Kalášek nenudí a neuspává. Dokonce ani strážníky po noční směně nenechal na pochybách, že každé slovo, každá věta jsou pravda, navazují, mají smysl a logiku. …. Opakovaně a rádi si na našem úřadě dáváme „kalíšek Kaláška“. Dejte si také. Vřele doporučuji……“

TOS VARNSDORF a.s.

TOS VARNSDORF a.s.

2011 / Vladimíra Hulánová Makalová - vedoucí odboru Řízení lidských zdrojů

„S důvěrou jsme se obrátili na pana Mgr. Dušana Kaláška, se kterým v oblasti různých forem vzdělávání zaměstnanců TOS VARNSDORF a.s. máme výtečné zkušenosti. Jedná se o vynikajícího odborníka a člověka s vysokým morálním kreditem. Na každou akci je stoprocentně připraven, podává nadprůměrné výkony a co je nejdůležitější, dle našich zaměstnanců jsou semináře, kurzy, koučinky pořádané Mgr. Kaláškem vždy velice přínosné…“
 
Panasonic Liquid Crystal Display Czech, s.r.o.

Panasonic Liquid Crystal Display Czech, s.r.o.

2011 / Jaroslav Mráz

„Vaše účinné pomůcky, hlavně dobrá příprava a zdravé sebevědomí mi dodalo klidu, které jsem využil na konferenci a školeních v Osace, Japonsku, ze kterého jsem se právě vrátil. Myslím, že Vaše učební metody dopadli na úrodnou půdu. Děkuji za spolupráci…“

KOMTERM, a.s.

KOMTERM, a.s. Praha 4

2011 / Eva Kačerová - manažer lidských zdrojů

„… pan Kalášek vedl pro zaměstnance skupiny KOMTERM seminář na téma Profesionální vystupování a etiketa, zásady společenského chování. Byl velmi dobře odborně a metodicky připraven. Seminář byl interaktivní, doplněn praktickým cvičením vycházející z pracovního a společenského života. …výsledek byl velmi pozitivní.“

UNIQA pojišťovna, a.s.

UNIQA pojišťovna, a.s.

2010 / Petr Mejstřík - sekce makléřských služeb, oddělení strukturovaného prodeje

„…pan Kalášek byl i velice ochotný zodpovědět dotazy, které se netýkali přímo prezentačních dovedností a uvedl spoustu příkladů jak teoreticky tak i prakticky. Ze semináře jsem odcházel velice namotivovaný s pocitem, žejsem získal mnoho informací, které mi bezesporu pomůžou v kariérním růstu…“
Úřad vlády

POTVRZENÍ - Úřad vlády ČR, Ministerstvo vnitra České republiky

05.11.2010 / Mgr. Jaroslav Dvořák - vedoucí oddělení lidských zdrojů v EU​

„… v rámci rozvoje a vzdělávání zaměstnanců jsme v roce 2009 oslovili Mgr. Dušana Kaláška. V průběhu spolupráce jsme oceňovali zejména vysoce profesionální přístup, vstřícné jednání, velmi dobře rozpracované nabídky vzdělávacích témat a výukových materiálů a nadstandardní zpětnou vazbu od vzdělaných zaměstnanců.“

Plzeň

Statutární město Plzeň

2010 / Mgr. Jan Konečný - kancelář tajemníka

„…výše zmíněný seminář Vyjednávání v obtížných situacích hodnotím jako velmi přínosný a využitelný v praxi. Bylo poznat, že lektor Mgr. Dušan Kalášek nemá pouze teoretické znalosti, ale čerpá ze své bohaté praxe…“

MEDPACE Česká republika s.r.o.

MEDPACE Česká republika s.r.o.

2010 / ing. Marta Mikulecká

„…dovolte mi touto cestou poděkovat jménem celé společnosti za Váš přístup, kterým jste vedl kurz prezentačních dovedností. Velmi oceňujeme především Vaši profesionalitu a vtipnost, kterou jste dokázal udržet naši pozornost… za velice přínosnou považujeme praktickou část kurzu …Celý kurz proběhl ve velice přátelském duchu a pro všechny účastníky znamenal velký přínos…“
ADP Employer Services Česká republika, a.s.

ADP Employer Services Česká republika, a.s.

2010 / ing. Josef Kozler - ředitel

„Pan Mgr. Dušan Kalášek je naším osvědčeným partnerem pro plnění našich cílů při zlepšování soft skills našich zaměstnanců… Svůj náročný úkol zvládal pan Mgr. Kalášek profesionálně, efektivně a přitom srozumitelně a velmi poutavě. Byly to zejména jeho praktické zkušenosti, osobní dovednosti a nasazení při práci, které nás dovedly ke společnému úspěchu. Můžeme Vám tedy s plnou zodpovědností doporučit jeho angažování ve Vaší společnosti.“
 
CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. Praha

CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. Praha

2009 / ing. František Neuman, obchodní ředitel / Jan Jirka, oblastní manažer fleet, Responsable Flottes Réseau

„Jeden z pilotních projektů značky Citroën v ČR je „Projekt C5″. Pan Mgr. Dušan Kalášek byl po pečlivém zvážení vybrán jako lektor týmu zkušených prodejců…přímo z praxe musíme uznat (a rádi), že jako lektor pan Mgr. Kalášek odvedl velmi dobrou práci.“

SE-MI service a.s.

SE-MI service a.s.

2009 / ing. Jiří Valenta - ekonomický ředitel

„Školitel uměl zaujmout. Jeho profesionální vystupování a přátelský projev a pracovní zkušenosti prolomily ledy mezi pracovníky tak, že bez obav vyjádřili svůj názor či postoj.“