EDUKAL SYSTEM s.r.o.

Jsme moderně řízenou společností, která je založena na hodnotách osobností a principech managementu.
Motivuje nás pravda Shakespearova výroku, kterou jsme si mnohokrát sami vyzkoušeli:
„Dosáhnout můžete i toho, co není na dosah…“

Historie naší společnosti souvisí především s aktivitami jejího zakladatele, PhDr. Mgr. Dušana Kaláška, který se od roku 1992 věnuje vzdělávání, rozvoji osobnosti, komunikaci a svoje znalosti a zkušenosti i nadále prohlubuje.

 • Od roku 2002, kdy pracoval jako krizový manažer a profesionální hasič, se věnuje oblasti kritické infrastruktury a krizovému řízení
 • V roce 2005 se stal lektorem Úřadu vlády ČR.
 • Od roku 2006 je profesionálním lektorem SOFT SKILLS, vysokoškolským pedagogem a Human Development manažerem.
 • V roce 2017 zakládá EDUKAL SYSTEM s.r.o.
Natálie Kalášková

Natálie Kalášková

V květnu 2022 nastupuje na pozici jednatelky společnosti dcera zakladatele Natálie Kalášková.

Za více než 20 roků naší práce prošlo semináři a dalšími aktivitami přes 45000 posluchačů a studentů a každým dnem přibývají další.

Po celou dobu spolupracujeme s velkým množstvím specialistů v různých oborech a garantujeme nebo realizujeme mnoho českých i mezinárodních projektů.

Hodnotové desatero EDUKAL SYSTEM s.r.o.​

 1. Vždy se svému klientovi díváme do očí.
 2. Nemůžeme přednášet něco, co sami neděláme a čemu sami nevěříme.
 3. Na našich seminářích, kurzech a přednáškách nesmí nikdo usnout.
 4. Ctíme pravidla slušnosti, důvěry a loajality ke klientovi a jsme na to hrdí.
 5. S každým, kdo se chce dohodnout se dokážeme domluvit, ale nepřesvědčujeme přesvědčeného člověka.
 6. Za všech okolností myslíme na své klienty a za své klienty.
 7. Chceme-li se mít dobře, musí se mít dobře také lidé kolem nás.
 8. Nehledáme důvody, proč něco neudělat, ale způsoby, jak toho dosáhnout.
 9. Problémy neexistují, vždy jsou to jenom situace, která vyžadují řešení.
 10. Máme rádi život a uvědomujeme si, že život je příliš složitý na to, aby se dal žít podle pravidel.

Cíle společnosti​

Díky dlouholetým zkušenostem v osobnostním a manažerském rozvoji má společnost zavedená dlouholetá pravidla seriózního a důvěryhodného vedení společnosti, která má tyto cíle:

 • Máme rádi lidi a oni to vidí…
 • Otevíráme lidem dveře do jejich osobního rozvoje.
 • Pomáháme lidem k úspěchu.
 • Řešíme budoucnost klientů.