Aktuální portfolio vzdělávacích aktivit

Ten, kdo stojí na vrcholu, tam jistě nespadl z nebe…..

Kurzy a semináře jsme schopni realizovat po celém území ČR i pro menší skupiny účastníků. Máme zpracovány a praxí zdokonaleny standardní kurzy. Pro řešení specifických problémů jsme schopni, podle Vašich požadavků, připravit specializované kurzy přizpůsobené podmínkám Vaší firmy.

Vedle vzdělávacích aktivit nabízíme poradenství managementu, které chápeme jako program rozvoje firmy. Cílem programu je celkové zlepšení výkonnosti firmy pomocí lepšího využití lidských zdrojů, upevnění správných zásad a forem vedení lidí, zlepšení komunikace s pracovníky, manažery, zákazníky, klienty. Do poradenství zahrnujeme i výběrová řízení, která provádíme metodou Assessment center.

Kurzy jsou určeny pro:

 • vyšší, střední a nižší management
 • mistry a koordinátory týmů
 • vedoucí výroby, THP
 • provozní zaměstnance
 • obchodní zástupce
 • sekretářky, asistentky
 • vedoucí a referenty

Využití poznatků a zkušeností:

 • pro standardní, často se vyskytující problémy
 • ve výrobě při řešení různých situací
 • ve firmách a soukromém resortu

Výhody kurzů :

 • okamžitě použitelné (připravené)
 • obohaceny o zkušenosti z praxe
 • ověřená účinnost praktických cvičení
 •