Logo společnosti EDUKAL SYSTEM s.r.o.

Naši partneři

Dlouhodobě spolupracujeme s těmito subjekty

Spravujeme sociální sítě
Spolupracující subjekt Agentura rozvoje a podpory kritické infrastruktury, z. s.
Spolupracující subjekt Asociace škol kritické infrastruktury, z. s.
Spolupracující subjekt Ambis. Vysoká škola
Spolupracující subjekt Riverine s.r.o.